Susannec

onsdag den 4. marts 2015

psykoterapi

HVAD ER PSYKOTERAPI EGENTLIG?

Psykoterapi kan hjælpe dig til at forstå dine følelser - især når livet udfordrer dig.

Der kan være forskellige formål med at gå i psykoterapi.
Psykoterapi er blandt andet en af behandlingsmetoderne til psykiske sygdomme.

En stor del af dem der vælger at kontakte en psykoterapeut / psykolog ønsker at få hjælp til at håndtere nogle problemer, som er med til at nedsætte deres livskvalitet. Andre går i psykoterapi for at få hjælp til personlig udvikling eller for at få afklaret eksistentielle spørgsmål.

Målet i psykoterapien er generelt at få klienten til at opnå mere frihed og være mindre bundet af irrationelle behov eller symptomer. Dette kan ske ved indlæring af nye færdigheder eller aflæring af gamle problematiske mønstre og ved at få indsigt i de mekanismer og den dynamik, der ligger bag symptomerne.

Psykoterapi kan foregå individuelt, hvor klienten er alene med terapeuten, i par, hvor fx to ægtefæller er sammen med terapeuten eller i gruppeforløb.

HVORDAN VIRKER PSYKOTERAPI?

Vi ved, at psykoterapi virker. Det er dokumenteret i mange videnskabelige undersøgelser.
En forudsætning for, at terapi virker, er, at der er en god alliance mellem terapeut og klient samt terapeutens evne til indfølende at forstå klientens oplevelser.
I organisk psykoterapi, som er det, jeg arbejder ud fra, betragtes det sunde menneske som et organiseret hele, hvor fysik og psyke spiller sammen. Terapien tager udgangspunkt i et helhedsorienteret eksistentielt menneskesyn: det vil sige det psykiske, følelsesmæssige og kropslige såvel som det sociale.
Der arbejdes intensivt med samspillet mellem disse aspekter.
Den type psykoterapi, er en fordybende terapiform, der sigter mod den enkeltes frihed til at være sig selv. Hvem er jeg, hvad er mine behov og ønsker for mit liv. Ved at vende blikket indad og blive bedre til at lytte til sin krops signaler, kan man opnå større ro, nærvær og tilfredshed.

Gennem uddannelse og erfaring med klienter er psykoterapeuter trænet til at arbejde med de mange lag og de komplicerede nuancer, der eksisterer i samspillet med en klient. Terapeuten bruger sig selv i samspillet med klienten på en måde, så klienten bliver helet og føler sig stærkere og forberedt på at håndtere den ydre verdens realiteter. I en psykoterapeutisk proces hjælper terapeuten klienten med at generobre tabte livsandele ved at lytte og ræsonnere med kroppens signaler. En fintfølende, timet intervention fra terapeutens side kan i mange tilfælde igangsætte / fremskynde klientens proces.

Psykoterapi kan være en god investering, hvis du eksempelvis lider af stress, angst eller depressioner. I det terapien her ofte har en rigtig god effekt.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar